top of page

Onkologisk utredning

Dersom det er mistanke om kreftsykdom hos kjæledyr, er det viktig å kunne svare på tre spørsmål før man anbefaler behandling:

1. Hva er det?

Det er viktig å stille en diagnose, og dette spørsmålet besvares oftest ved å ta en prøve fra svulsten. Noen ganger er det nok med en celleprøve, andre ganger må man ta vevsprøver for å stille diagnosen. Celleprøver kan ofte tas i forbindelse med en undersøkelse, men vevsprøver krever bedøvelse. Celleprøven blir vurdert av veterinæren, og ofte er det mulig å stille en diagnose på dagen. 

2. Hvor er det?

Når diagnosen er klar, er det viktig å finne ut om kreften har spredd seg til andre steder i kroppen. Forskjellige krefttyper har typiske steder hvor spredning er vanlig, og basert på dette anbefales videre utredning, som ofte inkluderer blodprøver, undersøkelse av lymfeknuter og bildediagnostikk (f.eks. røntgen eller ultralyd).

3. Hvor ille er det?

Det er stor variasjon mellom hvor aggressivt en kreftsvulst oppfører seg, uansett hvor i kroppen den befinner seg. Mange svulster er saktevoksende, med liten sannsynlighet for spredning, og disse kreftformene kan vi ofte kurere med riktig behandling. Noen svulster har derimot en mer aggressiv oppførsel i kroppen, og da er det viktig at behandlingen reflekterer dette.

Ettersom mange av de veterinære kreftpasientene ofte er litt opp i årene er det er også viktig å kartlegge og vurdere eventuelle andre sykdommer eller lidelser, for å oppnå best mulig tilrettelagt behandling. 

vibeke-utredning-jpg.jpg
IMG_0564.jpg
bottom of page