top of page

Endelig et henvisningstilbud på Vestlandet!

Joey på Fløyen_37f.jpg

Veterinær Vibeke Fosse tar imot henvisninger av alle kjæledyr med behov for onkologisk utredning eller behandling i samarbeid med Gården Dyreklinikk.

 

Målet er å tilby en henvisningspraksis som er basert på:

  • Etiske behandlingsanbefalinger og retningslinjer.

  • God kollegialitet og respekt for andre kolleger, og rask tilbakemelding til henvisende veterinær.

  • Samarbeid ved kontroller og oppfølging, særlig for eiere som må reise langt.

Det er trygt å henvise dyr til medisinsk kreftbehandling.  Det er utarbeidet gode, skriftlige sikkerhetsrutiner som følger gjeldende forskrifter og regelverk for behandling med cytostatika, og informasjonsskriv til eier som er vurdert og godkjent av onkologiavdelingen ved Dyrehospitalet på Københavns Universitet. Vi tilbyr egen vakttelefon for pasienter under cytostatika behandling, og informasjonsskriv til veterinær på vakt.

 

Dersom du har en pasient som er kandidat for henvisning til behandling med kjemoterapi kan du laste ned et skriv med eierinformasjon her.

TA KONTAKT 

bottom of page