top of page

Medisinsk behandling

Noen kreftformer behandles med kjemoterapi. Dette er medisiner som dreper kreftcellene. Det gis enten som intravenøs behandling eller som tabletter, og noen ganger bruker man en kombinasjon av begge.

 

Målet med behandlingen er å redusere antall kreftceller slik at symptomene forsvinner, for å gi dyret ditt en god livskvalitet og et forlenget liv. Slik behandling brukes for eksempel ved lymfekreft, en vanlig kreftform hos både hunder og katter, og som tilleggsbehandling ved andre krefttyper.

Når vi bruker kjemoterapi, eller cellegift som det også kalles, som behandling til dyr, gis det i lavere doser enn det mennesker får slik at dyrene ikke skal oppleve bivirkninger av behandlingen. Dyrene skal ha det bra og ha god livskvalitet under hele behandlingen. 

Behandlingen skjer nesten alltid poliklinisk, det vil si at kjæledyret kommer inn for behandling og drar hjem igjen samme dag. Det er viktig at dyret er komfortabel med å være på klinikken og bli håndtert av personalet, da kjemoterapi vanligvis involverer hyppige besøk hos veterinæren.

Ronja.JPG

Foto: Skjalg Ekeland

hunder_løper.jpg

Før oppstart av medisinsk kreftbehandling er det viktig at vi har hatt en samtale om forholdsregler som må vurderes. Det anbefales ikke at små barn eller gravide har kontakt med dyr under behandling med kjemoterapi. 

 

Kjæledyrene blir fulgt tett opp av veterinæren under hele behandlingsforløpet.

Det viktigste er å hele tiden holde fokuset på dyrets beste under behandlingen. Noen ganger er ikke effekten av behandlingen så god som vi ønsker, og sjeldne ganger blir bivirkningene så store at dyret ikke lenger har det bra. Det er mulig at vi da fraråder videre behandling, og noen ganger må vi vurdere å la dyret få lov til å slippe.

bottom of page