top of page

Kirurgisk behandling

Veldig mange kreftformer hos kjæledyr blir behandlet ved at man opererer bort svulsten.

 

Kirurgisk fjerning er den behandlingsmetoden som kurerer flest tilfeller av kreft. Det er derfor ekstremt viktig at kirurgen klarer å fjerne alt svulstvev under operasjonen, med en optimal margin av friskt vev rundt. 

Hvilken margin av friskt vev som skal fjernes sammen med svulsten for å kunne fjerne all kreften, avhenger av hvilken svulst-type det er. Derfor er det viktig å vite dette før operasjonen.

kirurgiskbehandling.jpg
Kirurgi.jpeg

Det er også viktig å vite om kreften har spredd seg før man opererer, slik at man kan planlegge for best mulig  

behandling for den enkelte pasient. 

bottom of page