Kirurgisk behandling

Veldig mange kreftformer hos kjæledyr blir behandlet med kirurgi.

 

Kirurgisk fjerning er den behandlingsmetoden som kurerer flest tilfeller av kreft. Det er derfor ekstremt viktig at kirurgen klarer å fjerne alt svulstvev under operasjonen, med en optimal margin av friskt vev rundt. 

Hvilken margin av friskt vev som skal fjernes sammen med svulsten for å kunne fjerne all kreften, avhenger av hvilken svulst-type det er. Derfor er det viktig å vite dette før operasjonen.

Det er også viktig å vite om kreften har spredd seg før man opererer, slik at man kan planlegge for best mulig  behandling for den enkelte pasient. 

  • Facebook

© 2020 av Veterinær Vibeke Fosse.